Etický kodex

Dodržuji etický kodex pro kouče rozvoje osobnosti certifikované AKOR®

 • Koučink rozvoje osobnosti je založen na partnerství. Koučovací proces podporuje kreativitu a vede k maximálnímu využití potenciálu člověka.
 • Koučovací vztah je rovnocenný a je založen na smlouvě mezi koučem rozvoje osobnosti a koučovaným.
 • Koučink rozvoje osobnosti neznamená náhradu žádné lékařské péče.
 • Koučink rozvoje osobnosti není psychoterapeutickou péčí.
 • Kouč souhlasí s tím, že bude dodržovat ETICKÝ KODEX AKOR® .
 • Kouč usiluje o chování, které koučink pozitivně reprezentuje, respektuje různé přístupy ke koučování a dodržuje zákony a pravidla.
 • Kouč zavazuje, že nebude vědomě činit žádná nepravdivá či zavádějící tvrzení vztahující se k certifikaci AKOR®.
 • Kouč se zavazuje přesně a pravdivě pojmenovávat svou kvalifikaci a zkušenost.
 • Kouč se zavazuje, že bude pracovat na tom, aby rozpoznal, kdy jeho osobní témata a problémy zasahují do jeho práce.
 • Kouč dbá na svůj rozvoj a vzdělání.
 • Kouč disponuje se všemi záznamy vytvořenými v rámci praxe pouze v souladu s dohodou s klienty a podle zákonů dané země.
 • Kouč zahájením koučovacího procesu otevřeně sdělí svým klientům veškeré předpokládané platby a storno podmínky.
 • Kouč nevyužívá vědomě žádné mimosmluvní výhody (osobní, profesionální, finanční) vyplývající z koučovacího vztahu.
 • Kouč neuvádí klientům nepravdivé informace o tom, co mohou koučinkem získat.
 • Kouč zaručuje důvěrnost informací sdělených v rámci koučovacího procesu.
 • Kouč dodržuje zásady slušného chování běžné v dané zemi.
 • Kouč je zodpovědný za respektování jasných hranic týkajících se fyzického kontaktu s klienty.
 • Kouč se sexuálně nestýká s žádným ze svých současných klientů.
 • Kouč koučink nezačne, či ukončí v případě konfliktu zájmů.
 • Kouč věnuje pozornost signálům, že koučovací vztah už není pro klienta dále přínosný.
 • Kouč povzbudí klienta, aby udělal změnu, pokud je přesvědčen, že je vhodnější, aby klient pracoval s jiným koučem.
 • Kouč navrhne klientovi, aby vyhledal služby jiných profesionálů, pokud to bude považovat za vhodné či nutné.
 • Kouč je odpovědný za porušení ETICKÉHO KODEXU AKOR®. Toto porušení znamená v případě prokázání ztrátu certifikace AKOR®.
 • Kouč dbá v roli lektora koučinku dodržování ETICKÉHO KODEXU AKOR® a své žáky seznámí s jeho zněním.

Zásady ochrany osobních údajů
Čtěte, jak nakládám s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vaše osobní údaje sbírá: 
Dita Zbořilová, 

obchodní název Tvoje možnosti, IČ: 715 850 44, se sídlem Veselská 13/23, 591 01 Žďár nad Sázavou Kontakt: info@tvojemoznosti.cz